Nestleder

Laila Frøystad Falck

Laila Frøystad Falck

Eg er født 9. januar 1971 og er oppvokst på eit småbruk på Frøystad i Årdalen. Mine tre barn og to barnebarn er sentrale interesser i mitt liv. Av utdanning er eg fagarbeidar i industriell matproduksjon og eg arbeider som skiftleiar ved TINE Byrkjelo, i tillegg er eg tillitsvalgt.
Dei sakene som eg brenn mest for er trygge og gode arbeidsplasser, sterkt vern av matjord og trygg norsk mat. Ein god skule og godt oppvekstmiljø kjem og høgt på lista over mine hjertesaker.
Gloppen AP vil legge til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser, arbeide for rettferdig fordeling av godene, arbeide for trygg oppvekst og gode levevilkår for alle. Difor oppmodar eg alle til å stemme på Gloppen Arbeiderparti ved valet i haust!