Vår politikk i Gloppen

Saman skal vi skape eit Gloppen med små forskjellar og store moglegheiter!

eit gloppen med små forskjellar og store moglegheiter!